Em bị viêm họng, nuốt nước bọt cảm giác đau 2 bên vùng amidan, em có để ý thấy phần lưỡi gà của em dài hơn so với bth, cảm giác luôn bị vướng gì ở cổ họng, hiện tại em bớt ho nhiều hơn so với trước