Chào bác sĩ cháu bị chứng tăng tiết nước bọt lúc nào cũng chảy đầy miệng bác sĩ tư vấn cho cháu với .