mình bị viêm amidan hốc mủ và đã đến bệnh viện vào hôm 6/7 và được kê đơn thuốc đến hôm 13/7. Nhưng đến nay là 12/7 thì lại bị mủ lại vậy thì tự cạy mủ tại nhà và uống nốt liều thuốc đã được kê đượ