Bs cho hỏi là ngươi e mệt mỏi đau sương hông suống chân chân yếu đi là sao ạ