e bị vỡ thành ngoài hốc mắt và xoang hàm phải. Bác sĩ cho e hỏi chi phí phẫu thuật với ạ