Hiện tại em đang bị đau hết các nhóm cơ bên phải như cơ tay,chân,cơ vai.Nó kéo dài gần 2 năm rồi và trong vài tháng qua nên em không vận động gì do dịch bệnh mà các nhóm cơ không có dấu hiệu cải thiện