Em bị té ngửa ra sau và chống bằng hai khuỷa tay , bây giờ em cảm thấy đau nhức khuỷa tay , lâu lâu nó còn nhói lên một chỗ bất kì trên cánh tay phần dưới