Xin hỏi Bác sĩ tôi bị bệnh ung thư vú bác sĩ chỉ định hóa trị 4 lần tôi hóa trị xong 3 lần, còn lần cuối do dịch covid tôi ko xuống để hóa trị được, tôi đợi đỡ dịch tôi xuống hóa trị tiếp thì có ảnh h