Tôi xin hỏi bác sỹ hiện tại cấy ghép gan liệu có thành công được bao nhiêu % sống vì mẹ tôi bị U sơ gan đã mổ cắt phần khối U rồi tôi muốn hỏi tôi là con trai của mẹ tôi muốn cấy ghép gan cho mẹ tô