Bác sĩ ơi cho e hỏi.e đau bị đau ở sườn trái..cười to đau hít sâu cũng đau.đặc biệt là ko nằm nghiêng dc