E chỉ bị đau ngực khi nằm, đi còn không có triệu chứng gì là bệnh gi ah