Bác sĩ ơi thuốc cháu uống lỡ thiếu liều thuốc phải làm sao ạ