E ở huyện hướng Hóa tỉnh Quảng Trị. Muốn đem con đi tái khám tại BV có phải cách ly ko ạ