E có quan hệ k an toàn một và có test bằng que Alere với kết quả âm tính vì có thể yên tâm đc chưa ha