Bạn của em kể chỗ nhà em có 1 gầm cầu là nơi tụ tập của người tiêm chích ma túy và ban ngày bọn họ thường chui vào góc cuối gầm cầu vì bị người dân đuổi còn buổi tối mới ra ngoài chủ yếu là ăn cắp