vài hôm trc cháu có quan hệ tình dục vs một bạn nữ bị bệnh lậu, nhưng cháu lại kb, sau khoảng 3 đến 4 hôm cháu lại quan hệ tình dục với một bạn nữ khác nữa thì bạn nữ mà cháu quan hệ sau cù