Mình hiện tại đã nhổ răng số 8 đc 1 ngày và trong người cảm thấy mệt mỏi không muốn ăn vậy nó có nguy hiểm gì cho sức khỏe k