Lưỡi e bị nóng rát. Reu lưỡi bị trắng. Moi hai bên trong má