con chào bác sĩ , con 20 tuổi, con tìm hiểu trên mạng thì con nhận thấy bản thân mình có 1 vài dấu hiệu cho thấy con bị hội chứng claiphenter đó là hông con rộng hơn so với các bạn nam cùng giới ,