Cho e hỏi bác sĩ còn em năm nay 3t rồi mà vẫn không biết nói vậy có sao k bác si