Bác sĩ cho tôi hỏi tôi bị tiểu đường mới phát hiện cách đây một tháng nhưng lúc sáng chưa ăn thì tôi đo thì lượng đường trong máu 11.5mmol/L thì có ăn toàn hây là cao vậy