e dùng lợi sữa Hi Mom được 2 gói thì bé bắt đầu không chịu ti mẹ, cũng không chịu ti bình luôn thì nguyên nhân có phải từ việc uống Hi Mom không ạ, và cách khắc phục như nào, mong bác sĩ trả lời giúp ạ