Mắt cháu bị thâm không rõ nguyên nhân ạ nó thâm đen nhìn ghê lắm ạ

Mong bác tư vấn giúp cháu