Bs cho e hỏi dạo gần đây 2 cánh tay e thuong xuyen noi nhug đốm đỏ như máu bầm vay cho e hoi dấu hieu benh gi.va chach khac phục ạ