Chào bác sỉ giữa tháng 4 em có quan hệ và 2 tháng vừa rồi em vẫn tới tháng tháng trước e bị ngày 17 tự nhiên mấy hôm nay em thấy mệt nỗi đau đầu và hôm nay có ít máu đỏ có khả năng có thai không ạ tại