CHÀO BÁC SĨ . Em sẩy thai bé 2 tháng rưỡi thì bao lâu em được quan hệ lại được Ạ?