Em chào Bác Sĩ. Hiện tại ba em sinh năm 1963 và có điều trị tại bvien phát hiện ba e bị ung thư phổi giai đoạn tiến xa và được cấp thuốc iressa để sử dụng. Hiện tại dịch bệnh nên ba e không tái khám đ