Bài viết lien quan

Virus Herpes dạng đơn

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Lây lan khi tiếp xúc với bệnh nhân, chẳng hạn như hôn hoặc quan hệ tình dục. Có hai loại herpes: loại thứ nhất là herpes simplex type 1 (hoặc HSV-1). HSV-1 thường xảy ra trên miệng hoặc gần miệng và xuất hiện như một vết phồng rộp hoặc lạnh đau. Loại thứ hai là herpes simplex type 2 (hoặc HSV-2), chủ yếu xảy ra trên hoặc gần các cơ quan sinh dục và đôi khi được gọi là “herpes sinh dục”.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan