Bài viết lien quan

Tiểu không kiểm soát

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Xảy ra khi một người có vấn đề về tinh thần hoặc thể chất dẫn đến không thể kiểm soát được sự tiểu tiện của mình.

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan