Bài viết lien quan

Tiểu không kiểm soát

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Xảy ra khi một người có vấn đề về tinh thần hoặc thể chất dẫn đến không thể kiểm soát được sự tiểu tiện của mình.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan