Bài viết lien quan

Sinh thiết

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một xét nghiệm chẩn đoán trong đó mô hoặc tế bào được kiểm tra dưới kính hiển vi.

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan