Bài viết lien quan

Sinh non

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Sinh trước ba mươi bảy tuần (nhưng sau 20 tuần) mang thai.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan