Bài viết lien quan

Hormone

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một chất được tiết ra từ tuyến nội tiết có chức năng kiểm soát và điều chỉnh các chức năng trong cơ thể.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan