avatarbadge

Bác sĩ CKI Trần Thanh Hoài

Hồ sơ chuyên gia

Bác sĩ Trần Thanh Hoài tốt nghiệp chuyên khoa cấp I Phẫu thuật Thẩm mỹ tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2016.
Hiện tại, bác sĩ Trần Thanh Hoài đang là người phụ trách chuyên môn Thẩm mỹ tại Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ & Chăm sóc da MADRID.

Thông tin xác thực

BẰNG CẤP

point
Chuyên khoa cấp I Phẫu thuật Thẩm mỹ

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

KINH NGHIỆM

point
Bác sĩ Thẩm mỹ

Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ và Chăm sóc da MADRID