Bác sĩ cho e hỏi e nâng mũi chỉ đến hnay là 2 tháng . Nhìn chung thì dáng mũi không sao , nhưng ở sống mũi bị xanh như bị bầm . Mũi hiện tại ko đau ko nhức hoạt động bình thường