avatarbadge

Thạc sĩ Dược học Nguyễn Thị Hương

Hồ sơ chuyên gia

Thạc sĩ dược học Nguyễn Thị Hương tốt nghiệp loại giỏi tại Trường đại học Dược Hà Nội, hiện có 7,5 năm kinh nghiệm công tác trong ngành dược. DS Hương hoạt động chính trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và trang thiết bị y tế. Đồng thời cũng tham gia hoạt động xây dựng hồ sơ đăng ký thuốc, các hồ sơ công bố thực phẩm bảo vệ sức khỏe, công bố mỹ phẩm và trang thiết bị y tế.

 

Thông tin xác thực

BẰNG CẤP

point
Thạc sĩ dược học

Trường đại học Dược Hà Nội

point
Dược sĩ đại học

Trường đại học Dược Hà Nội

KINH NGHIỆM

point
Nghiên cứu và phát triển sản phẩm thuốc (thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế) kiêm Xây dựng hồ sơ đăng ký thuốc

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

point
Phó giám đốc phụ trách sản xuất kiêm Nghiên cứu và phát triển mỹ phẩm & thực phẩm

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm Vincos Việt Nam

point
Nghiên cứu và phát triển sản phẩm

Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên

Đọc tiếpsee-more

plus-icon3 CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU, SÁCH, BÁO