Chào bác sĩ. Bác sĩ cho e hỏi một chút

bố e bị nghiện rượu giờ dùng thuốc glutathione có được không ạ