bác sĩ ơi ! e có tẩy tóc và khi về nó bị vài chỗ phồng có nước bên trong chảy ra thì nghiêm trọng k ạ