Con chào bác sĩ. Năm nay con 23 tuổi.

Trước đây con hay có tình trạng một vài tháng không có kinh sau đó con uống Cao ích mẫu điều hoà kinh nguyệt lại. Kinh ổn định , bình thường lại. Sau