e bị nổi chấm đỏ li ti như mũi kim trên cánh tay chân. ngày còn mọc thêm à. không ngứa hay đau gì cả. nhờ bác sĩ tư vấn a