Bác sĩ ơi tay em bị nổi đốm nâu ở cánh tay với đùi là bị gì vậy ạ