Hình ảnh của Trần Xuân Phú

Trần Xuân Phú

Nha khoa

Not available

Dành cho trẻ em

Dành cho người lớn

Thông tin bác sĩ

Thông tin bệnh viện

Nha Khoa 2000 Cơ sở 1

99 Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Giờ làm việc

Thứ Hai

08:00 - 20:00

Thứ Ba

08:00 - 20:00

Thứ Tư

08:00 - 20:00

Thứ Năm

08:00 - 20:00

Thứ Sáu

08:00 - 20:00

Thứ Bảy

08:00 - 20:00

Chủ Nhật

Đóng cửa

Hình thức thanh toán

Tiền mặt

JCB

Visa

Mastercard


Advertising