cháu năm nay 12 tuổi, dạo gần đây cháu cảm đấy đau đầu nhẹ, đang nằm đứng lên bị hoa mắt, khó ngủ và mỏi người thì nên ăn uống và hoạy động như thế nào để hết bệnh ạ