Cho e hỏi! Trẻ 34 tháng tuổi sau khi dùng thuốc xổ giun 2 tháng trẻ vẫn đi ngoài ra giun ( giun kim) thì có uống thuốc xổ lại ko a!