Từ hôm qua tới giờ khoảng 24h đồng hồ huyết áp của e luôn trong tình trạng từ 86/51 đến 92/56. Thì e muốn hỏi với tình trạng như vậy có nguy hiểm không và e cần làm những xét nghiệm gì không để tìm