Bác sĩ cho em hỏi trước đây e có bị gai xương rồng đâm vào tay ( loại gai dài) em đã được các bác sĩ gắp ra. Nhưng em vẫn cảm thấy còn 1 chiếc ở bắp tay trái. Vì các bác sĩ bảo là hết rồi cái đó chỉ