Con tôi 2 tuổi. Có hạch từ lúc 3.4 tháng tới nay vẫn còn.bs cho tôi hỏi hạch lành hay hạch bệnh ạ