Cho em hỏi nếu người lên cơn động kinh sùi bọt mép cắn răng vô lưỡi nên có người đã dùng áo hoặc khăn tay chặn răng lại thì khăn hoặc áo đó người khác dùng lại hoặc tiếp xúc trực tiếp có bị sao ko ạ