1 tháng nay em thấy cổ bên trái của em có hiện tượng đau lúc đầu đau nhẹ em cứ nghĩ là do ngủ sai tư thế đến bây giờ nó đau cứng cổ 1 bên cổ em bây giờ gần như vẹo sang 1 bên suốt hiện triệu chứng