Bị ngưòi khác đánh từ phía sao bằng cây sắc hay cây gỗ e ko gõ nó sưng nhưng ko chảy máu nhưng về nhà mặt mài em tái xanh ko còn chút máu như người chết vậy voi bị co giật cứng hết tay chân với ói