Lúc trước khớp ngón tay e khi duỗi thẳng hay cầm đồ vật ra thì không bị như ảnh nhưng bây giờ lại bị vì có lần khớp ngón tay cái e bị đè trúng kêu 1 tiếng to nên thành thế thì có cách nào để chữa không bs?